Contacte email

(00 34) 627 513 599


Pàgina anterior Home english français deutsch русский español
Qui som? Serveis Contacta
Imatge BOE

Com ser Detectiu Privat

Si vol contractar un Detectiu Privat és bo que sàpiga, d'entrada, que aquesta professió està reconeguda i regulada per la Llei 5/2014 de Seguretat Privada i el Reglament que se'n deriva.

La rellevància dels informes, proves i testimoniatge dels Detectius Privats està, a més, reconeguda en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Aquests marc legal empara el nostre col.lectiu perquè ens permet lluitar contra l'intrusisme i elevar el reconeixement de la nostra feina. Però, alhora, també empara a qui vol contractar-ne els serveis, perquè pot fer-ho amb la garantia que contracta un professional format i habilitat i que el resultat de la seva feina té validesa als estaments judicials.

Funcions

Qualsevol persona o empresa pot contractar els serveis d'investigació d'un Detectiu Privat, el qual està habilitat per a:

Requisits i formació

Per exercir de Detectiu Privat a l'Estat Espanyol cal obtenir la Llicència de Detectiu que atorga la Direcció General de la Policia. I, alhora, perquè la Policia t'atorgui aquesta llicència cal demostrar que reuneixes determinats requisits, entre els què destaca la formació universitària (Diplomatura en Investigació Privada que s'imparteix als Instituts de Criminologia i d'altres Centres Oficials reconeguts pel Ministeri de l'Interior). A més a més, a Catalunya, per poder exercir, cal estar col.legiat.

Cal també tenir present que, tot i que es disposi d’una habilitació de Detectiu Privat emesa en algun altre estat, per poder exercir la professió a l'Estat Espanyol s'ha d'acreditar davant del Ministeri de l’Interior tenir coneixements, formació i aptituds equivalents als que s’exigeixen a aquí per a l’exercici de la professió, així com coneixements suficients de llengua castellana, entre d’altres requisits.

Universitat Central de Barcelona. Copyright.

Prestigi

Tot i que sembli feixuc, tota aquesta empara legal ha permès:

  1. Que, a la pràctica, el col.lectiu espanyol sigui un dels més ben valorats a la UE.
  2. Que s'atorgui als informes emesos pels detectius privats una importància rellevant en els judicis.

Links

Marc legal Formació Principals associacions internacionals Altres web d'interès

LPC design for AF Validator Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS